บริษัท 108 โฮมดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1991 ภายใต้ปณิธาน “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม” ด้วยประสบการณ์ของทีมวิศวกร และสถาปนิกของบริษัท

เราเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวัตกรรมเริ่มตั้งแต่การเตรียมผิวผลิตภัณฑ์ เราได้ใช้เทคโนโลยีการเตรียมผิวด้วย nano ceramic technology system โดยร่วมกับ Henkel จากเยอรมัน เราได้นำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้ยังร่วมกับผู้ผลิตJOTAN และ TOA เพื่อให้คุณภาพของผิวชิ้นงานมีความสวยงามและทนทาน

สินค้าของบริษัท เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ยื่นจดสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, และแบบดีไซน์, อื่นๆกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยการคิดค้นของทีมวิศวกร และสถาปนิก ของบริษัท เราผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ – และส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยเน้นการบริการที่เป็นเลิศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  • Window-Frame: ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
  • Alu-Net: ระบบมุ้งลวดกันยุง
  • Safety-Jo: รั้ว -ประตู -หน้าต่าง เหล็กดัดยืดพับเก็บได้
  • G-Paradise: รางน้ำฝนอลูมิเนียม

ไทย